Tam Quốc Diễn Nghĩa Tập 147 Ngày 17-8-2016 - VTV2 Trọn Bộ Thuyết Minh

Tam Quốc Diễn Nghĩa Tập 147 Ngày 17-8-2016 VTV2 Trọn Bộ Thuyết Minh

Thể Loại: Cổ trang

Quốc Gia: Trung Quốc

Xem phim "Tam Quốc Diễn Nghĩa Tập 147 Ngày 17-8-2016" VTV2 Trọn Bộ Thuyết Minh | phim Trung Quốc hay nhất trên VTV2 hàng ngày về Khổng Minh, Quan Vân Trường, Lưu Bị

+ Xem trọn bộ Phim Tam Quốc Diễn Nghĩa

+ Xem trực tiếp phim Tam Quốc Diễn Nghĩa Tập 147 Ngày 17-8-2016 trên vtv2 phá thế zích zắc chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên ‘Tam quốc diễn nghĩa’ và quyển ‘Sử ký Tam Quốc’, kể về những năm tháng loạn lạc khi nhà Đông Hán sụp đổ thì Đổng Trác vùng lên thâu tóm quyền hành khiến quần hùng cát cứ phân chia Trung Quốc thành ba nước Ngụy - Thục - Ngô cho đến khi nhà Tấn thống nhất lại thành một. Tam Quốc Diễn Nghĩa VTV2 xoay quanh quá trình hình thành và phát triển theo thế chân vạc giữa ba nước với các nhân vật chủ đạo như Gia Cát Lượng, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, Chu Du, Tư Mã Ý… đan xen về những mâu thuẫn trong việc tranh giành ngôi thứ trong gia đình họ Tào; những rắc rối tính ái giữa Tào Phi, Tào Thực và nàng Chân Phi với những bất đồng chiến lược, những cuộc chiến tài trí giữa Gia Cát Lượng và Lưu Bị, giữa Chu Du và Tôn Quyền.

+ Đón xem bộ phim hay Tam Quốc Diễn Nghĩa trên VTV2 nhé!

Nguồn: Tổng hợpKênh Xem Nhiều


Open element in lightbox